Connect with us

  Hi, what are you looking for?

  Kiến thức

  Hướng dẫn sử dụng mây Ichimoku trong phân tích kỹ thuật

  Mây Ichimoku là gì?

  Ichimoku Kinko Hyo là một kỹ thuật đồ thị được tạo ra trước thế chiến thứ 2 bởi 1 phóng viên người Nhật là Goichi Hosoda, đã nhanh chóng trở thành công cụ khá phổ thông cho các nhà đầu tư Nhật, không chỉ riêng cho thị trường cổ phiếu mà nó còn được sử dụng cho currency, bond, futures, commodity và options markets cũng rất tốt. Đây là 1 kỹ thuật được công bố cách đây 30 năm nhưng trong những năm gần đấy mới thật sự gây được chú ý bởi lợi ích mà nó đem lại.

  Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là “Cái nhìn thóang qua về sự cân bằng của đồ thị giữa giá và thời gian”, phác hoạ lại diễn biến của giá trên biểu đồ một cách trực quan giúp các Trader có một cái nhìn sâu sắc hơn, toàn diện hơn vào hành động giá để nhanh chóng xác định xu thế sắp tới và thời điểm thích hợp để ra/vào thị trường. Đây là chỉ báo độc lập không cần sự giúp đỡ của các kỹ thuật phân tích nào khác.

  Ichimoku Cloud là một tập hợp các chỉ báo kỹ thuật hiển thị các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như động lượng và xu hướng giá. 

  Nó thực hiện điều này bằng cách lấy nhiều giá trị trung bình và vẽ chúng trên biểu đồ. Nó cũng sử dụng những số liệu này để tính toán một “đám mây” cố gắng dự báo nơi giá có thể tìm thấy hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai.

  • Đám mây là một phần quan trọng của chỉ báo. Khi giá ở dưới đám mây, báo hiệu xu hướng giảm. Khi giá ở trên đám mây, báo hiệu xu hướng tăng.
  • Các tín hiệu giúp củng cố sức mạnh của xu hướng khi “Đám mây” di chuyển cùng hướng với giá cả. Ví dụ: trong xu hướng giá tăng, phần trên cùng của Đám mây đang đi lên hoặc trong xu hướng giá giảm, phần dưới của đám mây đang di chuyển xuống

  Giải thích cấu tạo

  Đồ thị Ichimoku gồm có 5 đường. trong đó có đến 4 đường được tính đơn giản bằng cách lấy trung bình giá cao nhất và giá thấp nhất.

  1. Tenkan-Sen = Conversion Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 9 phiên

  2. Kijun-Sen = Base Line = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 26 phiên

  3. Chikou Span = Lagging Span = Giá đóng cửa hôm nay, được vẽ cho 26 phiên sau

  4. Senkou Span A = Leading Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ cho 26 phiên đầu

  5. Senkou Span B = Leading Span B = (Highest High + Lowest Low) / 2, sử dụng cho 52 phiên, được vẽ cho 26 phiên đầu. Ngoài ra, khoảng cách giữa hai đường Leading Span A và B được gọi là “Kumo” hay “Cloud”.

  Ichimoku sử dụng 3 phiên chủ yếu theo chuẩn: 9, 26 và 52. Khi xưa Ichimoku được tạo ra (vào năm 1930) lúc đó 1 tuần giao dịch 6 ngày và chuẩn được chọn tương ứng là: 1tuần rưỡi, 1 tháng và 2 tháng. Nhưng bây giờ 1 tuần hiện chỉ giao dịch có 5 ngày thì chuẩn được chọn thay đổi tương ứng là: 7, 22 và 44 phiên.

  Phân tích tín hiệu ICHIMOKU

  Tenkan Sen & Kijun Sen

  Tin hiểu xảy ra khi 2 đường Tenkan Sen & Kijun Sen cắt nhau.


  Tín hiệu TĂNG xảy ra khi đường Tenkan Sen cắt lên Kijun Sen.

  Weak bullish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example Neutral bullish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example Strong bullish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example
  Tín hiệu yếu khi Tenkan Sen và Kijun Sen nằm dưới  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Tenkan Sen và Kijun Sen nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Tenkan Sen và Kijun Sen nằm trên  Mây Kumo.

  Tín hiệu GIẢM xảy ra khi đường Tenkan Sen cắt xuống Kijun Sen.

  Weak bearish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example Neutral bearish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example Strong bearish Tenkan Sen / Kijun Sen Cross example
  Tín hiệu yếu khi Tenkan Sen và Kijun Sen nằm trên  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Tenkan Sen và Kijun Sen nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Tenkan Sen và Kijun Sen nằm dưới  Mây Kumo.

  Kijun Sen & Đường Giá

  Tin hiểu xảy ra khi 2 đường Kijun Sen và Đường Giá cắt nhau.


  Tín hiệu TĂNG xảy ra khi Đường Giá cắt lên Kijun Sen.

  Weak bullish Kijun Sen Cross example Neutral bullish Kijun Sen Cross example Strong bullish Kijun Sen Cross example
  Tín hiệu yếu khi Đường Giá và Kijun Sen nằm dưới  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Đường Giá và Kijun Sen nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Đường Giá và Kijun Sen nằm trên  Mây Kumo.

  Tín hiệu GIẢM xảy ra khi Đường Giá cắt xuống Kijun Sen.

  Weak bearish Kijun Sen Cross example Neutral bearish Kijun Sen Cross example Strong bearish Kijun Sen Cross example
  Tín hiệu yếu khi Đường Giá và Kijun Sen nằm trên  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Đường Giá và Kijun Sen nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Đường Giá và Kijun Sen nằm dưới  Mây Kumo.

  Mây Kumo & Đường Giá

  Tín hiệu xảy ra khi Đường Giá vượt Mây Kumo

  Bullish Kumo Breakout exampleBearish Kumo Breakout example
  Tín hiệu TĂNG xảy ra khi Đường Giá vượt lên Kijun Sen.Tín hiệu GIẢM xảy ra khi Đường Giá vượt xuống Kijun Sen.

  MÂY KUMO (SPAN A & SPAN B – 2 đường tạo Mây Kumo)

  Tín hiệu xảy ra khi Senkou Span A & Senkou Span B cắt nhau

  Senkou Span là đường dự đoán cho 26 ngày đi trước Đường Giá.


  Tín hiệu TĂNG xảy ra khi Senkou Span A vượt lên Senkou Span B.

  Weak bullish Senkou Span Cross example Neutral bullish Senkou Span Cross example Strong bullish Senkou Span Cross example
  Tín hiệu yếu khi Đường Giá nằm dưới  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Đường Giá nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Đường Giá nằm trên  Mây Kumo.

  Tín hiệu GIẢM xảy ra khi Senkou Span A vượt xuống Senkou Span B.

  Weak bearish Senkou Span Cross example Neutral bearish Senkou Span Cross example Strong bearish Senkou Span Cross example
  Tín hiệu yếu khi Đường Giá nằm trên  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi Đường Giá nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi Đường Giá nằm dưới  Mây Kumo.

  CHIKOU SPAN & ĐƯỜNG GIÁ

  Tin hiểu xảy ra khi 2 đường CHIKOU SPAN và Đường Giá cắt nhau.

  Chú ý đường CHIKOU SPAN phải tăng khi vượt lên đường giá cho chu kỳ tăng và giảm khi vượt xuống đường giá cho chu kỳ giảm.


  Tín hiệu TĂNG xảy ra khi CHIKOU SPAN vượt lên Đường Giá.

  Weak bullish Chikou Span Cross example Neutral bullish Chikou Span Cross example Strong bullish Chikou Span Cross example
  Tín hiệu yếu khi CHIKOU SPAN và Đường Giá nằm dưới  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi CHIKOU SPAN và Đường Giá nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi CHIKOU SPAN và Đường Giá nằm trên  Mây Kumo.

  Tín hiệu GIẢM xảy ra khi CHIKOU SPAN vượt xuống Đường Giá.

  Weak bearish Chikou Span Cross example Neutral bearish Chikou Span Cross example Strong bearish Chikou Span Cross example
  Tín hiệu yếu khi CHIKOU SPAN và Đường Giá nằm trên  Mây Kumo. Tín hiệu trung bình khi CHIKOU SPAN và Đường Giá nằm trong  Mây Kumo. Tín hiệu mạnh khi CHIKOU SPAN và Đường Giá nằm dưới  Mây Kumo.

   

  Bài viết tương tự

  Chứng khoán

  Mục lụcT0, T1, T2, T3 trong chứng khoán là gìÝ nghĩa các ngày giao dịch T+ trong chứng khoánNgày giao dịch là gìNgày thanh...

  Chứng khoán

  Mục lụcTổng quan về ngành du lịch Việt Nam hiện nayCó nên mua cổ phiếu ngành du lịch vào thời điểm nàyCác mã cổ...

  Chứng khoán

  Mục lụcDanh sách mã cổ phiếu ngành vật liệu xây dựng được niêm yếtCác mã cổ phiếu ngành vật liệu xây dựng tốt 2021TMX...

  Chứng khoán

  Mục lụcDanh sách các mã cổ phiếu ngành bia rượu niêm yếtMã cổ phiếu ngành bia rượu tốt 2021SAB – Tổng CTCP Bia Rượu...