Connect with us

  Hi, what are you looking for?

  Chiến lượt đầu tư

  Để có thể dự đoán được xác suất sắp tới của xu hướng thì bạn có thể kết hợp nhiều tín hiệu và thông...

  Chiến lượt đầu tư

  Bài này chủ yếu tổng hợp lại các thuật ngữ thường dùng trong các tài liệu liên quan đến VSA để mọi người dễ...

  Chiến lượt đầu tư

  I. Khái niệm downtrend là gì? Một khi giai đoạn phân phối hoàn thiện, giai đoạn markdown bắt đầu. Giá giảm sau khi kết...

  Kiến thức

  Lý thuyết Dow – Nền tảng cơ bản của phân tích kỹ thuật Lý thuyết Dow là một học thuyết được một nhân vật nổi...

  Kiến thức

  Tỷ lệ Dư Bán là gì? Là tỷ lệ của tổng khối lượng Dư bán của 3 mức giá đặt Bán thấp nhất /...