Connect with us

  Hi, what are you looking for?

  Chiến lượt đầu tư

  Các mẫu hình biểu đồ – Chart patterns

  Để có thể dự đoán được xác suất sắp tới của xu hướng thì bạn có thể kết hợp nhiều tín hiệu và thông tin khác nhau:

  1. Kinh tế vĩ mô có lợi hay bất lợi cho ngành hay cổ phiếu bạn nắm giữ trong ngắn – trung – dài.
  2. Chu kỳ của thị trường chung và Cổ phiếu bạn đang nằm giữ.
  3. Mẫu hình của cổ phiếu bạn nằm giữ
  4. Các tín hiệu kỹ thuật.

  Trong phần này mình sẽ chia sẽ ngắn gọn các mẫu hình để bạn dễ dàng mang theo tra cứu xem mẫu hình mà Cổ phiếu sắp tới sẽ di chuyển ra sao.

  Mẫu hình đảo ngược – Reversal Patterns

  Với mẫu hình này bạn sẽ thấy xác suất cao xu hướng sắp tới sẽ đảo chiều ngược lại để chắc chắn hơn bạn xem xét thêm khối lượng và chu kỳ hiện tại của cổ phiếu.

  Mẫu hình tiếp diễn – Continuation Patterns

  Mẫu hình song phương – Bilateral Patterns

   

  Download tất cả mẫu hình trên về xem cho tiện tại đây

  Bài viết tương tự